User
Not logged in|Log in
Contact
Home > Schools > Registered participants

Registered participants

Przyjaciół Ziemi

Addressul. Banaszaka 1
Postal address66-470 Kostrzyn nad Odra
Telephone957523385
RegionLubuskie
CountryPoland
Organization typePrimary school
Home page»View page

Szkoła Podstawowa nr 2 jest placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą dzieci od klasy I do klasy VI włącznie.Szkoła prowadzi oddział specjalny dla dzieci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Szkoła prowadzi nauczanie indywidualne, w szkole lub w domu.
Oddziały klas IV - VI dzielone są na grupy na lekcjach wychowania fizycznego ze względu na płeć.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry przedzielone feriami zimowymi.
Edukacja szkolna przebiega w dwóch etapach rozwojowych dziecka:
Etap I: klasy I - III nauczanie zintegrowane
Etap II: klasy IV - VI nauczanie przedmiotowe i ścieżki edukacyjne.
Szkoła tworzy oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

Sign ups

CommentClassReg. date
AGV a18.03.2010
AGV c18.03.2010