User
Not logged in|Log in
Contact
Home > Schools > Registered participants

Registered participants

SP 4 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Szczecinie

Addressul.Przylesie 17
Postal address70-872 Szczecin
Telephone091 46 21 115
RegionZachodniopomorskie
CountryPoland
Organization typePrimary school
Home page»View page

Działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie jest kontynuacją Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2, który powstał 01 sierpnia 1997 roku z przekształcenia, na podstawie decyzji Kuratora Oświaty w Szczecinie, funkcjonującego od 1965 roku Dom Wczasów Dziecięcych.
W poniemieckiej willi, w stylu neoklasycznego pałacyku mieści się Szkoła Podstawowa Nr 4 dla 60 uczniów i internat dla 45 chłopców. Budynek położony jest w 6,5 h kompleksie leśnym, którego część tworzy "Park Krajobrazowy w Strudze".
Od początku swego istnienia placówka była przeznaczona dla chłopców w wieku od 10 do 18 lat, przejawiających zaburzenia w zachowaniu, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Sign ups

CommentClassReg. date
AWV a27.03.2010
AWV b27.03.2010
AWV c27.03.2010