User
Neprihlásený |Prihlásiť
Contact
Úvod > Ako sa zapojiť > Ako sa zapojiť

Ako sa zapojiť

Celkový prehľad krokov pri relizácii projektu BEAGLE:

  1. Predstavte projekt monitoringu fenologických fáz stromov a skúmania biodiverzity vašim žiakom.
  2. Vyberte si jeden alebo viac stromov, ktoré budete monitorovať.
  3. Prečítajte si časť Metódy a formy práce v prírode a Ako sa správať v prírode.
  4. Zaregistrujte svoj strom/stromy na web stránke a zhromaždite o nich základné  informácie.
  5. Vystavte fotografie svojho stromu/stromov.
  6. Použite Obrázkových sprievodcov pre správnu identifikáciu fenofáz.
  7. Zaznamenajte údaje o fenologických fáz na web stránke.
  8. Porovnajte a analyzujte svoje výsledky.
  9. Zrealizujte aktivity zamerané na biodiverzitu.
  10. Vystavte správy z aktivít skúmajúcich biodiverzitu.