User
Neprihlásený |Prihlásiť
Contact
Úvod > Informácie > Prečo je biodiverzita dôležitá

Prečo je biodiverzita dôležitá

Biologická diverzita, skrátene biodiverzita, znamená rozmanitosť všetkých živých foriem. Zahŕňa druhovú rozmanitosť, rozmanitosť genetických variácií v rámci druhu, stanovíšť, aj diverzitu ekosystémov.

Je len veľmi ťažké presne vystihnúť aký obrovský význam majú všetky druhy rozmanitosti pre človeka. Približným odhadom asi 40 % z celosvetovej ekonomiky je založených na biologických produktoch a biologických procesoch. Je nemožné odhadnúť aký veľký význam má krása prírody pre našu kultúru a plnohodnotnú kvalitu života. Jednoducho povedané, nedokážeme si predstaviť našu existenciu bez „živého sveta“ okolo nás. Napriek tomu je úbytok biodiverzity rapídny a postupujúci. Za posledných 50 rokov ľudstvo zaťažilo a zmenilo ekosystémy rýchlejšie a závažnejšie ako za ktorékoľvek obdobie v dejinách ľudstva. Ľudia sú hlavnou príčinou zmien v prírode. Rozsiahla časť zemského povrchu sa transformuje na účely uspokojovania ľudských potrieb, na podmienky poľnohospodárskej produkcie, vodnej energie, urbanizácie, turizmu, dopravy a priemyslu. Tak ako vzrastá demografický tlak a celosvetová spotreba, biodiverzita klesá a schopnosť prírodného prostredia  neustále  poskytovať a zabezpečovať servis ľudstvu, na ktorom je závislé, je limitovaná. Ľudstvo výrazne ohrozuje rastlinné a živočíšne druhy, spôsobuje dlhotrvajúce škody na ekosystémoch, často aj nezvratné.

Klimatické zmeny sú hrozba, ktorá súvisí s ohrozením biodiverzity a ľudským fungovaním. Na to, aby sme vyriešili problematiku úbytku biodiverzity, je nutné zmeniť naše prístupy a spôsob akým žijeme. Musíme prehodnotiť, ako by sa dalo žiť v súlade so zdravím našej planéty teraz, a najmä v budúcnosti. Tieto nové prístupy sa nazývajú trvalá udržateľnosť. Hlavným cieľom trvalej udržateľnosti je žiť v rámci environmentálnych limitov, dosiahnuť sociálnu spravodlivosť a posilniť sociálny a ekonomický rozvoj. Oblasti ako zabezpečenie dostatku jedla, zelený konzumerizmus, deforestrácia, čerpanie prírodných zdrojov, klimatické zmeny a pokles biologickej diverzity, to sú prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Pokles biologickej diverzity zastavíme len trvalo udržateľným využívaním zložiek biologickej diverzity, tak, že nedôjde k jej dlhodobému ohrozeniu. Len udržiavaním celkovej bohatosti prírody dosiahneme naplnenie nárokov a potrieb súčasných aj budúcich generácií.  

Na zastavenie poklesu biologickej rozmanitosti je potrebná aktívna spolupráca na úrovni jednotlivcov, organizácií a ďalších záujmových skupín v spoločnosti. Kľúčovú úlohu v tejto spolupráci zohráva vzdelanie a potreba zmeny v spoločnosti. Proces zmeny vo veľkej miere závisí od kvality vzdelania, preto je potrebná neustála motivácia a podpora učiteľov.

Celkovým cieľom projektu BEAGLE je zlepšenie kvality vzdelávania v prírodnom prostredí teda „mimo školských lavíc “, motivácia študentov k vzdelávaniu čím by sa mal zvýšiť počet ľudí, ktorým záleží na kvalite životného prostredia.