User
Nincs bejelentkezve|Belépés
Contact
Nyitóoldal > Információ > Miért kulcsfontosságú a biodiverzitás?

Miért kulcsfontosságú a biodiverzitás?

A biodiverzitás – a biológiai diverzitás rövid formája – kifejezést a földi élet sokféleségének leírására használjuk, beleértve az összes élőhely típust és élőlény csoportot. A biológiai szerveződés hierarchikus jellegének megfelelően a biodiverzitást is több szinten értelmezzük: genetikai, taxon (pl. faj) és ökológiai szinten.

A biodiverzitás szerepe az emberiség életében felbecsülhetetlen. A világgazdaság összes termelésének mintegy 40%-a biológiai termékeken, illetve folyamatokon alapul. Ugyanakkor, hogy mit jelent számunkra a természet szépségeiben gyönyörködni, az pénzben ki sem fejezhető. Összefoglalva: az emberi társadalom léte elképzelhetetlen a minket körülvevő élővilág nélkül. Mégis, a biodiverzitás csökkenése napjainkban is folyamatos. Az utóbbi 50 évben az emberek eddig soha nem látott mértékben és sebességgel alakították át a természetes környezetet, a legfőbb természetformáló erővé válva. Óriási területeket alakítottunk át saját igényeink kielégítése céljából, egyebek közt mezőgazdasági területeket, városokat, ipari területeket létrehozva.

Az emberi népesség és a fogyasztás drámai növekedése a biodiverzitás csökkenését és az emberek számára nyújtott nélkülözhetetlen szolgáltatások leromlását vonja maga után. Az emberi tevékenység tömeges fajkihalásokhoz és az élőhelyek végzetes leromlásához, eltűnéséhez vezet. A klímaváltozás is növeli e kockázatokat. A biodiverzitást – s ezen keresztül az emberiséget is – fenyegető sokrétű veszély hatására át kell gondoljuk, miképp tudjuk megváltoztatni jelenlegi fogyasztáscentrikus magatartásunkat. Fogyasztásunkat a Földünk adta korlátokon belül kell tartatnunk, ezzel is biztosítva a jövő nemzedékek életét. E megközelítést a fenntarthatóság kifejezéssel írjuk le.

A fenntarthatóság alappillérei a környezet eltartóképessége, a társadalmi igazságosság, a kölcsönös egymásrautaltság és az ezeknek megfelelő ipari és társadalmi fejlődés. A fenntartható fejlődés szempontjából kiemelt fontossága van egyebek között az élelembiztonságnak, a tudatos fogyasztásnak, az erdőpusztításnak, a természeti erőforrások kifogyásának, a klímaváltozásnak és a biodiverzitás csökkenésének. A biodiverzitás csökkenése csak akkor lassítható, ha elemeit fenntartható módon használjuk. A jelen és jövőbeli generációk igényeinek kielégítése csak a természet gazdagságának fenntartása mellett képzelhető el.

A biodiverzitás csökkenés mértékének mérsékléséhez az egyének, társadalmi csoportok és szervezetek együttműködése szükséges. Az oktatásnak kiemelt szerepe van a változások eléréséhez szükséges együttműködés kialakításában. E folyamat sebessége és sikere nagyban múlik az oktatás minőségén, s ezért szükséges a tanárok együttműködése. A BEAGLE Program alapvető célja a tantermen kívüli oktatás színvonalának javítása, a diákok motivációinak növelése, ezzel is segítve a fenntartható életvitel kialakítását.