User
Nie zalogowany|Logowanie
Contact
STRONA GŁÓWNA > Aktywności > Jak rozpocząć obserwacje?

Jak rozpocząć obserwacje?

Możesz wykorzystać udział w projekcie jako pomoc przy realizacji programu nauczania lub jako dodatkowe zajęcia np. na kole ekologicznym. Uczestnictwo w projekcie BEAGLE może być też potraktowane jako sposób na przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu.

Jak wybrać drzewo lub drzewa do prowadzenia obserwacji fenologicznych ? Podejmując decyzję na pewno należy zwrócić uwagę na to gdzie rosną drzewa, które chcemy obserwować. Pamiętajmy w projekcie BEAGLE obserwujemy drzewa przynajmniej przez jeden sezon wegetacyjny. Ważne jest zatem, aby wybrane drzewo nie było zbyt oddalone od szkoły i aby prowadzenie obserwacji było bezpieczne.

Jeśli chcemy prowadzić obserwacje faz fenologicznych drzewa lub drzew to warto jeszcze przed podjęciem wyboru poznać nasz obiekt obserwacji. Pomogą w tym opisy drzew:

1. Dąb (Quercus sp.)

2. Buk (Fagus sylvatica)

3. Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum)

4. Brzoza (Betula sp.)

5. Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)

6. Lipa (Tilia sp.)

Dobrym wprowadzeniem do obserwacji drzew może też być przeprowadzenie aktywności: