User
Neprihlásený |Prihlásiť
Contact
Úvod > Aktivity > Oxid uhličitý a stromy

Oxid uhličitý a stromy

Všetky stromy, vrátane tých, ktoré monitorujete v rámci projektu BEAGLE, hrajú veľkú úlohu pri ukladaní uhlíka a spracovaní oxidu uhličitého na kyslík v procese známom ako fotosyntéza. Tento proces sa spravidla odohráva v listoch. V závislosti od tvaru koruny môžu byť niektoré stromy schopné spracovávať viac oxidu uhličitého ako iné. Ktoré spracujú najviac?

Tri stromy s rôznymi tvarmi koruny:

Výška všetkých hore uvedených stromov je 12 metrov. Polomer každej koruny sa rovná 4 metrom.

Otázky

  • Vypočítajte objem každého z troch uvedených stromov. Ktorý z nich má najväčší objem, a teda bude schopný spracovať aj najväčšie množstvo oxidu uhličitého?

  • Väčšina opadavých stromov má listy iba počas deviatich mesiacov v roku. Ako tento fakt ovplyvní množstvo oxidu uhličitého spracovaného týmito stromami? Ihličnaté stromy majú ihlice, v ktorých prebieha fotosyntéza počas celého roka. Ihlice súčasne bránia dopadu slnečných lúčov na zem a tak znižujú biodiverzitu vo svojom okolí.

  • Ak by ste chceli na určitej ploche vysadiť stromy, aké by bolo ich zloženie, zvažujúc pritom absorpciu oxidu uhličitého a biodiverzitu? Aké by bolo najlepšie riešenie?

  • Veľa organizácií v súčasnosti využíva stromy ako spôsob znižovania svojej karbónovej alebo ekologickej stopy. V roku 2008 Slovensko vyprodukovalo viac ako 39 miliónov ton oxidu uhličitého (Zdroj: SHMÚ). Jeden strom pritom spracuje priemerne jednu tonu oxidu uhličitého za rok. Bolo by náročné zmenšovať účinky CO2 iba prostredníctvom stromov. Vytvorte si pavučinu nápadov (konceptuálnu mapu), akými rôznymi spôsobmi sme schopní znížiť množstvo CO2 v atmosfére.  

  • Vypočítajte si ekologickú stopu školy na www.ekostopa.sk alebo uhlíkovú stopu na www.actonco2.direct.gov.uk. Koľko a akú kombináciu stromov s rôznymi korunami by ste museli zasadiť každý rok, aby ste odstránili vašu ekologickú stopu? Prezrite si grafy emisií CO2 za posledné roky (viď Kapitola 6, Aktivita 2). Je výsadba stromov tým najvhodnejším riešením v boji proti globálnym klimatickým zmenám, keď vieme, že súčasne narastá aj populácia Európy?